Dışı, Üzeri film kaplı COIL COATING sistem hazır boyalı sac , içi dekoratif Pet li (Polietilen Tereftalat ) modül yapı.
Kabinler tip olarak 1.35X1.35 / 1.35X2.10 / 1.35X2.60 / 2.10X2.10 / 2.10X2.60 / 2.60X2.60 m, yükseklik 2.43 m ebatlarında imal edilmektedir.
Konteynerlerin yaklaşık ağırlıkları 230-540 kg aralıklarındadır.
Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.

TEKNİK VERİLER Kar yükü      80 kg/m² (Sevk/Montaj yerindeki kar bölgesi ve rakıma göre değişmektedir) TS 498 
Rüzgar hızı                      102 km/saat   (50 Kg/ m² )   TS 498
Dış duvar ısı iletim katsayısı   K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,70 W/m² K ) 
İç duvar ısı iletim katsayısı   K: 0,57 Kcal/m²hC         ( K:0,67 W/m² K )
Çatı ısı iletim katsayısı   K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,70 W/m² K ) 
Taban ısı iletim katsayısı K: 3,45 Kcal/m²hC         ( K:4,01 W/m² K )
Şase yük kapasitesi 200 kg/m²  T.S 498’e göre hesaplanmaktadır.
Deprem bölgesi   Etkin yer ivmesi katsayısı :Ao=0,40  (1.derece deprem bölgesi )
Bina Önem Katsayısı  I =1 
Hareketli Yük Katılım Katsayısı  n:0,3 
İLGİLİ STANDARTLAR  DİZAYN-STATİK  : EUROCODE 3 , TS 498, TS 648, TS 11372
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06.03.2006) 
 Isı Yalıtımı : TS 825 , Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000)
İklim Bölgesi  Duvar yalıtımı   2. iklim bölgesine  ( K:0,60 W/m² K ) uygundur.
çatı yalıtımı  ~ 1.iklim bölgesine   ( K:0,50 W/m² K )  uygundur. 
Diğer iklim bölgeleri için duvar kalınlığı ve çatı yalıtım kalınlığı arttırılabilir.                (OPSİYONEL )
Click here for the full specifications of Hebo Cabin.